12. Розвиток кредитного забезпечення сільського господарства Закарпаття

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201812-12
Спаський Г. В.
Сторінки: 77-84.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Оцінка стану розвитку кредитного забезпечення сільського господарства області, обґрунтування потреби й аналіз наявних підходів до створення і регулювання діяльності державного земельного банку як спеціалізованої фінансово­кредитної установи для здійснення іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Методи. Монографічний, розрахунковий, математико­статистичний. Результати. Дослідженнями встановлено, що недостатня капіталізація банків, високі ставки й короткі терміни кредитування, відсутність достатнього забезпечення повернення позик та дефіцит бюджетних коштів для зниження вартості наданих банківських позик загострюють проблему пошуку джерел і механізмів фінансування довгострокових інвестицій, особ­ливо в сільське господарство. Розв’язання цієї проблеми потребує істотного вдосконалення механізму кредитування сільського господарства, зокрема поширення кредитної форми кооперації через створення кооперативних банків, удосконалення механізму кредитування цивілізованих сільськогосподарських товаровиробників, підвищення ефективності державних програм здешевлення вартості позик, розвитку іпотечного кредитування. Висновки. Кредитування сільського господарства в сучасних умовах є одним із ключових компонентів його стабільного розвитку. Воно передбачає функціонування системи кооперативних банків, розроблення умов забезпечення розвитку іпотечного кредитування та мікрокредитування, застосування державного механізму надання пільгових кредитів за схемою компенсації відсоткової ставки.


Ключові слова: сільськогосподарські підприємства Закарпаття, кредитування сільського господарства, Закарпатська область, іпотека, зарубіжний досвід кредитування.Бібліографія
 1. Підлісецький Г.М. Економічні проблеми відтворення основного капіталу аграрного сектору. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. С. 158–163.
 2. Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України. Економіка АПК. 2009. № 6. С. 59–63.
 3. Калетник Г.М. Іпотечне кредитування в сільському господарстві України. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 58–62.
 4. Пасхавер Б.Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 47–53.
 5. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 104–108.
 6. Дем’яненко М.Я., Алексійчук В.М., Ґудзь О.Є., Сомик А.В. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2005. 268 с.
 7. Лузан Ю.Я. Удосконалення ринку фінансових послуг як передумова розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2009. № 8. С. 69–74.
 8. Дем’яненко М.Я., Алексійчук В.М., Борщ А.Г. та ін. Фінанси у період реформування агропромислового виробництва; за ред. М.Я. Дем’яненка. Київ: ІАЕ УААН, 2002.
 9. Статистичний щорічник Закарпаття за 2016 р. Ужгород, 2017.
 10. Рішення Одинадцятих річних зборів Все­українсь­кого конгресу вчених економістів-аграрників від 27 лютого 2009 р. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 109–111.
 11. Jaffee D., Russell T. Imperfect information, uncertainty and credit rationing. Quarterly J. of Economics. 1976. V. 90. Р. 651–666.