03. Поширення хвороб деревини винограду й удосконалення заходів з обмеження їх шкодочинності в умовах Північного Причорномор’я

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-03
Слюсаренко О. М., Шматковська К. А.
Сторінки: 21-26.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дослідити поширення хронічних хвороб деревини винограду грибної етіології на промислових насадженнях та вдосконалити заходи з обмеження шкодочинності збудників хвороб в умовах Північного Причорномор’я. Методи. Польовий та лабораторний. Досліджено вплив хвороб деревини винограду на основні агробіологічні показники: урожайність, структуру і якість урожаю, розраховано економічну ефективність вирощування винограду. Досліджено вплив кремнієвмісного мінералу (анальциму) на поширення хвороб і продуктивність кущів. Результати. За результатами проведених досліджень було встановлено, що хвороби деревини винограду грибної етіології (еска, еутипоз, чорна плямистість) на промислових насадженнях Північного Причорномор’я поширені повсюдно. Поширення хвороб деревини винограду та їх вплив на продуктивність кущів призводять до недобору врожаю, знижують вартість валового врожаю і рентабельність вирощування технічних сортів, а також підвищують собівартість продукції. Встановлено, що кореневе підживлення кущів винограду анальцимом дає змогу призупинити патологічний процес при захворюванні ескою, знизити сприйнятливість рослин до сезонних хвороб і, як результат, збільшити продуктивність кущів та підвищити якість продукції. Показано, що додавання базових фунгіцидів (Квадрісу, Антраколу, Мерпану, Шавіту Ф та Ридомілу Голд) до поживного середовища пригнічує розвиток колоній та спор збудників еутипозу та чорної плямистості. Висновки. Кореневе підживлення рослин кремнієвмісним мінералом гальмує патологічний процес, спричинений ескою, та зменшує сприйнятливість сортів винограду до ряду сезонних хвороб.


Ключові слова: виноград, хвороби деревини, поширення, розвиток, шкодочинність, кореневе підживлення, анальцим, фунгіциди.Бібліографія
 1. Апруда П.И. Виноградная лоза. Защита от болезней и вредителей. Кишинев, 2006. 31 с.
 2. Чичинадзе Ж.А., Якушина Н.А., Скориков А.С. и др. Вредители, болезни и сорняки на виноградниках. Киев: Аграрна наука, 1995. 304 с.
 3. Власов В.В., Константинова М.С., Шмат­ковская Е.А. и др. Защита виноградных насаждений от болезней и вредителей: практическое пособие. Одесса: ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», 2014. 66 с.
 4. Патент WO 2013105909 A1. Применение курвуларина и анальцима в производстве средства с фунгицидным действием, композиция и способ ее получения (варианты). Гаврилов В.А., Заименко Н.В., Слюсаренко А.Н. Подано 2012, опубл. 2013.
 5. Rahmatullah A.F., Aziz T., Maqsood M. et al. Effect of silicon application on wheat (Triticum aestivum L.) growth under water deficiency stress. Emir. J. Food Agric. 2007. № 19 (2). P. 1–7.
 6. Hamayun M., Sohn E., Kha S. et al. Silicon alleviates the adverse effects of salnity and drought stress on growth and endogenous plant growth hormones of soybean (Glycine max L.). Pak. J. Bot. 2010. № 42 (3). P. 1713–1722.
 7. Sacała E. Rola krzemu w odporności roślin na stress wodny. J. Elementol. 2009. № 14 (3). P. 619–630.
 8. Fauteux F., Rémus-Borel W., Menzies R., Bélanger J. Silicon and plant desease resistance against pathogenic fungi. FEMS Microbiology Letters. 2005. № 249. P. 1–6.
 9. Epstein E. Silicon: its manifold roles in plants. Ann. Appl. Biol. 2009. V. 155. Р. 155–160.
 10. Шруфт Г., Кассемайер Х.-Х. Защита растений в виноградарстве; пер с нем. Ю.М. Стройков. Фрайбург, 2010. 108 с.
 11. Liang Y., Nikolic М., Bèlanger R. et al. Silicon in agriculture. Springer Science + Business Media. Dordrecht, 2015. 235 p.