05. Каріотип овець української гірськокарпатської породи

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-05
Дзіцюк В. В., Типило Х. Т., Каплінський В. В.
Сторінки: 33-37.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дослідити цитогенетичні особливості овець української гірськокарпатської породи. Методи. Каріотип 25­ти овець української гірськокарпатської породи ФГ «Радвань­Нова» (с. Милошевичі Пустомитівського р­ну Львівської обл.) дослідили мікроскопуванням препаратів клітин на стадії метафази мітозу, отриманих із короткострокової культури лімфоцитів периферичної крові тварин. Приготування препаратів хромосом, аналіз морфології, класифікацію та облік аберацій хромосом здійснювали за загальноприйнятими методиками у лабораторії генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зуб­ця НААН. Результати. Установлено, що кількість і структура хромосом овець української гірськокарпатської породи відповідає нормі, характерній для цього виду тварин. У складі каріотипу є акроцентричні і метацентричні хромосоми. Із 722­х проаналізованих метафазних пластинок овець частка аберантних клітин становила 19,22%, із них анеуплоїдних клітин — 8,6, поліплоїдних — 0,86, клітин із розривами хромосом — 2,22, частота парних фрагментів хромосом — 2,66 та частота клітин з асинхронним розходженням центромерних районів хромосом — 4,88%. Висновки. За кількістю і структурою хромосомного набору вівці української гірськокарпатської породи не відрізняються від інших порід овець. Із 27­ми пар хромосом каріотипу овець з достатньою точністю ідентифікуються хромосоми І групи метацентричної будови, які більші, ніж інші хромосоми, та статеві хромосоми. З огляду на таку особливість можна визначити, з якою частотою ці хромосоми беруть участь у структурних абераціях. Ідентифікація окремих хромосом за рутинного забарвлення дає змогу використовувати цитогенетичні дослідження в практиці селекційної роботи у вівчарстві.


Ключові слова: українська гірськокарпатська порода овець, хромосоми, метацентрична і акроцентрична будова хромосом, аберації.Бібліографія
  1. Іовенко В.М., Польська П.І., Антонець О.Г. та ін. Вівчарство України. Київ: Аграрна наука, 2006. 614 с.
  2. Шарипов И.К. Цитогенетический тест для оценки генотипа овец. Новости науки Казахстана. Биотехнология. Алма-Ата, 1991. С. 95–96.
  3. Графодатский А.С., Раджабли С.И., Ба­ра­нов О.К. Хромосомы сельскохозяйственных и лабораторных млекопитающих: атлас. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1988. С. 127.
  4. Meng L., Gongtao D., Kambol R. Chromosome karyotype analysis of cultivate somatic cells of Ganjia sheep. Science Letters. 2016. V. 10. Is. 1. P. 8–10.
  5. Тулегенов С. Кариотип овец породы казах­ский архаромеринос. Научный журнал Казахского национального аграрного университета. 2011. № 5. С. 30–33.
  6. Воронцов Н.Н., Коробицына К.В., Надлер Ч.Ф. Цитогенетическая дифференциация границы видов у настоящих баранов (Ovis S. Str.) Палеарктики. Зоол. журнал. 1972. Т. 51. Вып. 8. С. 1109–1122.
  7. Arslan A., Zima J. Banded karyotype of the Konya wild sheep (Ovis orientalis anatolica Valenciennes, 1856) from Turkey. Comp. Cytogenet. 2011. № 5. P. 81–89. Doi: 10.3897/compcytogen.v5i2.1151.
  8. Di Meo G. P., Perucatti A., Floriot S. et аl. Chromosome evolution and improved cytogenetic maps of the Y chromosome in cattle, zebu, river buffalo, sheep and goat. Chromosome Research. 2005. V. 13, Is. 4. P. 349–355.
  9. Słota E., Bugno M., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. Molekularne metody w analizach cytogenetycznych genomu zwierząt gospodarskich. Przegl. Hod. 2007. V. 6. P. 22–25.
  10. Dobigny G., Britton-Davidian J., Robinson T.J. Chromosomal polymorphism in mammals: An evolutionary perspective. Biological Reviews. 2017. V. 92. Is. 1. P. 1–22. Doi: 10.1111/brv.12213.