06. Стан та динаміка поповнення промислового запасу іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-06
Бузевич І. Ю., Гейна К. М.
Сторінки: 38-44.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Встановити кількісні та якісні показники угруповань молоді риб, як основи формування сировинної бази промислу та біологічного різноманіття Дніпровсько­Бузької гирлової системи. Методи. Польові іхтіологічні дослідження, математична обробка. Результати. Відібрано та проаналізовано дані щодо видового складу, чисельності та розподілу угруповань молоді риб Дніпровсько­Бузької гирлової системи. Визначено основні тенденції в динаміці уловів молоді на зусилля контрольних знарядь лову, як інтегральної характеристики природного відтворення та основи поповнення сировинної бази промислу. Досліджено умови відтворення різних екологічних груп риб. Проаналізовано динаміку якісного складу промислових уловів. Висновки. Основу промислових уловів риб Дніпровсько­Бузької гирлової системи в останні роки становлять тюлька (62,2%) та сріблястий карась (21,4%); на частку категорії «цінні промислові види» припадало 7,3% загального вилову. Самовідтворювальні популяції риб забезпечили формування 93,5% вилову, тобто природне відтворення залишається основним джерелом поповнення сировинної бази рибодобувного промислу Дніпровсько­Бузької гирлової системи. За даними досліджень 2006–2015 рр., на прибережних ділянках зафіксовано молодь 18­ти видів риб, основу чисельності (56,3–57,2%) становлять малоцінні та другорядні у господарському відношенні види — сріблястий карась, тюлька, атерина. Серед цінних промислових видів найчисельнішими є тараня (7,3%) та лящ (3,4%); за рахунок цих видів у 2010–2017 рр. формувалось у середньому 16,4% загального улову частикових риб. Міжрічна динаміка чисельності молоді промислових видів за останні 10 років свідчить, що за умови підтримання оптимального гідрологічного режиму Дніпровсько­Бузької гирлової системи можна прогнозувати стабільність промислових уловів у найближчій перспективі.


Ключові слова: іхтіофауна, видовий склад, молодь риб, природне відтворення, сировинна база промислу.Бібліографія
 1. Верлатый Д.Б., Межжерин С.В., Федоренко Л.В. Видовой состав и численность проходных и пресноводных рыб Нижнеднепровской эстуарной системы: динамика в ХХ ст. в сравнении с Нижним Дунаем. Vеstnik zoologii. 2009. 43(3). С. 231–244.
 2. Шерман І.М., Гейна К.М., Кутіщев С.В., Кутіщев П.С. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства. Рибогосподарська наука України. 2013. № 4 (26). С. 5–16.
 3. Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана. Киев: Изд-во АН УССР, 1956. 405 с.
 4. Залуми С.Г. Изменения в рыбном промысле в низовьях Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана после зарегулирования. Рыбное хозяйство. Киев: Урожай, 1973. Вып. 17. С. 81–87.
 5. Правоторов Б.И., Саркисян В.И., Горбонос В.Н., Гейна К.Н. Уловы и современное состояние промысловых рыб Днепровско-Бугской устьевой области. Рыбное хозяйство Украины. 2005. № 5(40). С. 15–18.
 6. Мовчан Ю.В. До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України (таксономічний склад, розподіл по річкових басейнах, сучасний стан). Збірник праць Зоологічного музею. Київ, 2005. № 37. С. 70–82.
 7. Воробьева В.А., Правоторов Б.И., Чекулаева М.С. Промысловые рыбы нижнего Днепра, Днепровско-Бугского лимана, Каховского водохранилища, Черного и Азовского морей. Херсон: Темп, 2002. 34 с.
 8. Мовчан Ю.В. Риби України. Київ: НППМ, 2011. 420 с.
 9. Котовська Г.О., Озінковська С.П., Христенко Д.С., Полторацька В.І. Використання даних відносної чисельності молоді риб Кременчуцького водосховища для прогнозування промислового вилову. Рибне господарство. Київ: Аграрна наука, 2009. Вип. 66. С. 77–80.
 10. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. Київ: ІРГ УААН, 1998. 47 с.
 11. Арсан О.М., Давидов О.А., Дяченко Т.А. та ін. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. Київ: Логос, 2006. 408 с.
 12. Чуклін А.В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах. Рибогосподарська наука України. Київ, 2012. Вип. 3. С. 3–8.