09. Оцінювання продукційних екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів півдня України

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-09
Балюк С. А., Дрозд О. М.
Сторінки: 60-67.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити систему оцінки продукційних екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів півдня України. Методи. Польові, лабораторні дослідження, системний аналіз. Результати. Досліджено чорноземи південні різного ступеня природного й іригаційного засолення та солонцюватості у межах Інгулецької зрошувальної системи (у Херсонській та Миколаївській обл., на півдні України) для розробки системи оцінки продукційних екосистемних послуг засолених ґрунтів України. Запропоновано алгоритм оцінки продукційних екосистемних послуг засолених ґрунтів України. Він включає ґрунтово­меліоративне обстеження, оцінку сучасного еколого­ агромеліоративного стану земель, оцінку сприйнятливості екосистемних послуг до різних видів меліорації. Установлено, що еколого­агромеліоративний стан більшості незрошуваних земель задовільний; ґрунтів, зрошуваних способом дощування і виведених з іригації, — добрий і задовільний залежно від рівня залягання і мінералізації підґрунтових вод; ґрунтів, зрошуваних краплинним способом — незадовільний. Запропоновано 10­балову шкалу оцінки продукційних екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів з використанням методів цифрової картографії. Оцінювання рівня надання продукційних екосистемних послуг ґрунтами пілотних територій згідно із запропонованою системою показників свідчить, що ділянок з добрим рівнем надання продукційних екосистемних послуг практично немає, задовільний рівень мають 14 ділянок і незадовільний — 1. Незадовільний рівень надання продукційних екосистемних послуг зумовлений переважно близькими рівнями залягання ґрунтових вод. Висновки. Запропонований методичний підхід відкриває можливості повнішого використання потенціалу продукційних функцій засолених ґрунтів способом диференціації меліоративних навантажень і їх адаптації до функціонування біологічних систем.


Ключові слова: ґрунти, засолення, солонцюватість, еколого-агромеліоративний стан, продукційні екосистемні послуги, оцінка.Бібліографія
 1. Продовольствие и сельское хозяйство. Активизация усилий по выполнению Программы устойчивого развития на период до 2030 года. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. Рим, 2015.  50 с.
 2. Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management. Rome: Food and agriculture organization of the United Nations, 2017. 18 р.
 3. Пересмотренная всемирная хартия почв. ФАО, Рим, 2015. 17 с.
 4. Конюшков Д.Е. Формирование и развитие концепции экосистемных услуг: обзор зарубежных публикаций. Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 80. С. 26–49.
 5. Fisher B., Turner R.K., Morling P. Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics. 2009. № 68(3). Р. 643–653.
 6. Lehmann A., David S., Stahr K. TUSEC — Handbuchzur Bewertung von natürlichen Böden und anthropogenen Stadtböden. Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 2008. 224 p.
 7. MEA (Millennium Ecosystem Assessment). Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington: Island Press. 2005. 155 p.
 8. Экосистемные услуги наземных экосистем России: первые шаги. Status Quo Report. Москва: Центр охраны дикой природы, 2013. 45 с.
 9. Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) в Україні; за ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, М.М. Мірошниченка. Харків, 2018. 30 с.
 10. Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації): колективна монографія; за ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, Р.С. Трускавецького. Херсон: Д.С. Грінь, 2015. 668 с.
 11. Baliuk S., Drozd Е., Zakharova М. Scientific approaches to the rational use and management of saline soils fertility in Ukraine. Arid Lands Studies (JALS), 2015. V. 25. № 3. P. 69–72.
 12. Руководство по управлению засоленными почвами; под. ред. Р. Варгаса, Е.И. Панковой, С.А. Балюка, П.В. Красильникова, Г.М. Хасанхановой. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. Рим, 2017. 146 с.
 13. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України; за ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, В.А. Сташука. Київ: Аграрна наука, 2009. 620 с.
 14. Землі Інгулецької зрошувальної системи: стан та ефективне використання; за ред. В.О. Ушкаренка, Р.А. Вожегової. Київ: Аграрна наука, 2010. 352 с.
 15. Балюк С.А., Дрозд О.М., Гаврилович Н.Ю. Комплексна оцінка агрогенних змін властивостей солонцевих ґрунтів Сухого Степу України. Вісник аграрної науки. 2014. № 9. С. 44–48.
 16. Оцінка екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації (методичні рекомендації); за ред. С.А. Балюка, О.М. Дрозд. Харків: ФОП О.В. Бровін, 2017. 128 с.