10. Районування території Західного Полісся України за антропогенним навантаженням і екологічним станом басейнів малих річок

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-10
Яцик А. В., Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О.
Сторінки: 68-72.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Виконати районування території Західного Полісся України за антропогенним навантаженням та оцінити екологічний стан басейнів малих річок. Методи. Дослідження проведено за даними систематичних спостережень у межах басейнів малих річок Західного Полісся з використанням системної моделі ієрархічної структури «Басейн малої річки». Ця модель здійснює класифікацію басейнів малих річок за ступенем діючих на них антропогенних навантажень і дає змогу простежити стан басейну річки за різними показниками в межах окремих підсистем (радіоактивного забруднення території, використання земель, використання річкового стоку, якості води). Результати. При розрахунку ступеня антропогенного навантаження на басейн малих річок було виконано оцінку кількісних та якісних показників окремих підсистем. Установлено, що за сукупністю всіх критеріїв екологічний стан басейнів у 33% річок характеризується як «зміни незначні», 25 — стан «задовільний», у 42% — стан «поганий» і «дуже поганий». Загальний екологічний стан басейнів малих річок Західного Полісся є незадовільним. За результатами водогосподарсько-екологічного районування території досліджень передбачено проведення низки природоохоронних заходів. Зокрема, в усіх басейнах річок Західного Полісся насамперед слід збільшити лісистість, зменшити площі сільськогосподарських угідь і показник розораності. Висновки. З метою поліпшення та відновлення порушеного природного стану басейнів малих річок Західного Полісся потрібно провести водогосподарсько-екологічне районування їх території. Це сприятиме концентрації зусиль усіх об’єктів управління і господарювання для розроблення та реалізації загальнобасейнових і територіальних природоохоронних заходів.


Ключові слова: річка, поверхневі води, басейн річки, якість води, екологічна оцінка.Бібліографія
  1. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ: Віпол, 2000. 376 с.
  2. Хімко Р.В., Мережко О.І., Бабко Р.В. Малі річки — дослідження, охорона, відновлення. Київ: Інститут екології, 2003. 380 с.
  3. Rahaman М.М., Mizanur М., Varis O. Integrated Water resources management: evolution, prospects and future challenges. Sustainability: Science, Practice, & Policy. V. 1. Is. 1. 2005. Р. 15–21.
  4. Яцик А.В., Бишовець Л.Б., Богатов Є.О. та ін. Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України. Kиїв, 2007. 67 с.
  5. Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В., Басюк Т.О. Водогосподарсько-екологічне районування як основа збереження і відновлення водних ресурсів. Збірка доповідей Міжнародного Конгресу «ЕТЕВК-2017». Київ: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2017. С. 167–171.
  6. Левицька С., Пашенюк І. Концептуальні та методологічні засади еколого-водогосподарського районування. Водне господарство України. 2007. № 4. С. 37–43.
  7. Шевчук В.Я. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку України. Київ, 2001. С. 42–51.
  8. Хвесик М.А. Стратегічні імперативи раціонального природокористування в контексті соціально-економічного піднесення України: монографія. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2008. 496 с.
  9. Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Гончаренко В.Г., Берчак В.С. Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок: монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. 288 с.
  10. Клименко О.М., Статник І.І. Методологія покращення екологічного стану річок Західного Полісся (на прикладі р. Горинь): монографія. Рівне: НУВГП, 2012. 206 с.