12. Ефективність систематичного горизонтального дренажу на слабостічних та безстічних територіях зрошуваних масивів

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-12
Харламов О. І.
Сторінки: 78-82.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Встановити ефективність систематичного горизонтального дренажу в умовах зрошення на слабостічних і безстічних територіях. Методи. Аналітичні, порівняльно­розрахункові, польові, дослідно­виробничих ділянок. Ефективність дренажу встановлюється аналізом динаміки, фактичних і нормативних глибин залягання рівня ґрунтових вод (РГВ) відносно глибин закладання колекторів і дрен. Результати. Тривале регулярне зрошення сформувало інтенсивне інфільтраційне живлення, підйом ґрунтових вод і підтоплення територій. Особливо істотно ці процеси відбувалися в приканальних зонах, у центрах дощувальних машин «Фрегат» та на днищах безстічних знижень. За останні 34 роки затоплення територій спостерігалося в надмірно вологі періоди 5 разів. На слабостічних та безстічних територіях зрошуваних масивів систематичний закритий горизонтальний дренаж самопливного типу за рахунок безперервного функціонування глибоких колекторів забезпечував істотне підвищення їх загальної дренованості, надійність захисту від шкідливої дії вод та зменшення навантаження на польові дрени. Глибоке закладання колекторів створило умови для формування потужної зони аерації та автоморфного режиму ґрунтоутворення. У вологі періоди спостерігається формування осередків підтоплення на днищах безстічних знижень, у районі підключення дощувальних машин до гідрантів та в приканальних зонах попри наявність дренажу. Висновки. Систематичний закритий горизонтальний дренаж Із глибоким закладанням колекторної мережі забезпечить захист слабостічних та безстічних територій від підтоплення і зменшення питомої протяжності польових дрен. На знижених формах рельєфу виникає потреба в інтенсифікації водовідведення, переведенні поверхневого стоку в підземний, улаштуванні додаткового дренажу та водопоглиначів з об’ємних фільтрів.


Ключові слова: зрошення, затоплення, підтоплення, рівень ґрунтових вод, дренажна система.Бібліографія
 1. Бугай И.Г., Виноградов И.Г., Внучков В.В. и др. Дренажные системы в зоне орошения; под ред. А.Я. Олейника. Киев: Урожай, 1986. 192 с.
 2. Колесников В.В. Горизонтальный дренаж почв на юге Украины. Херсон: Айлант, 1998. 306 с.
 3. Лисконов А.Т., Бредихин Н.Н., Савчук Д.П. Закрытый дренаж при орошении. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1992. 228 с.
 4. Ромащенко М.І., Савчук Д.П. Підтоплення Півдня України: причини та запобіжні заходи. Водне господарство України. 1998. № 5–6. С. 6–12.
 5. Пивовар Н.Г., Бугай Н.Г., Фридрихсон В.Л. и др. Дренаж с волокнистыми фильтрами для защиты территорий от подтопления. Киев: Институт гидромеханики НАН Украины, 2000. 322 с.
 6. Олейник А.Я., Кремез В.С., Добронравов А.А. и др. Методические рекомендации по расчетам защиты территорий от подтопления в зоне орошения. Киев: Минводхоз УССР, Институт Гидромеханики АН УССР, Укргипроводхоз, 1986. 392 с.
 7. Демченко О. Ефективність систем самопливного закритого горизонтального дренажу в зоні зрошуваного землеробства. Водне господарство України. 2007. № 3. С. 43–49.
 8. Савчук Д.П., Кузьмінський В.В., Бонах І.В. Методичні рекомендації для визначення дренажного стоку на зрошуваних землях. Киев: Укрводпроект, 1992. 57 с.
 9. Концепція відновлення та розвитку зрошення в південному регіоні України; за ред. М.І. Ромащенка. Київ: ЦП «Компринт», 2014. 28 с.
 10. Савчук Д.П., Бабіцька О.А. Методика визначення дренажного стоку на зрошувальних системах. Меліорація і водне господарство. 2008. Вип. 96. С. 36–42.
 11. Жернов И.Е., Муромцев Н.Н., Ромащенко М.И. Определение инфильтрационного питания по расчетам влагопереноса в зоне аэрации. Ме­лиорация и водное хозяйство. 1978. Вып. 44. С. 74–81.
 12. Лозовіцький П., Лісничий В. Властивість темно-каштанових ґрунтів в умовах тривалого зрошення дніпровською водою. Водне господарство України. 2001. № 3-4. С. 91–101.
 13. Christen E.W., Ayars J.E. Subsurface drainage system design and management in irrigated agriculture: Best Management Practices for reducing drainage volume and salt load, 2001. 130 p.