07. Ефективність використання світлодіодів для клонального мікророзмноження батату та м’яти перцевої в культурі in vitro

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201902-07
Івченко Т. В., Хареба О. В., Баштан Н. О., Мозговська Г .В., Віценя Т. І.
Сторінки: 54-60.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити ефективність застосування сучасних LED­систем для клонального мікророзмноження в культурі in vitro індивідуально дібраних, із високими біохімічними показниками клонів батату та м’яти перцевої. Методи. Методи культури органів і тканин — культура соматичних тканин і клітин, клональне мікророзмноження, вимірювально­ваговий, математико­статистичний. Результати. У культивованих під світлодіодними лампами червоного і синього кольорів пробіркових рослин спостерігали збільшення середньої довжини пагона м’яти перцевої на 31,2%, батату — на 10,6% порівняно з контрольним варіантом (культивування під люмінесцентними лампами). Максимальний коефіцієнт розмноження м’яти перцевої забезпечив генотип M.p­17/4 — 7,5±0,6 шт. (контроль) і 7,9±0,6 шт. — за культивування під LED­лампами. У культивованих під світлодіодними лампами рослин батату завдяки збільшенню довжини міжвузлів із 5,2 мм (контроль) до 6,7 мм коефіцієнт розмноження підвищився з 5,5 (контроль) до 5,8 шт. Застосування світлодіодних ламп червоного та синього кольорів для пробіркових клонів м’яти перцевої та батату забезпечило високий коефіцієнт розмноження перспективних для селекції та насінництва генотипів нішевих культур. Потребує подальшої оптимізації спектральний склад світлодіодів відповідно до біологічних особливостей культури та етапу морфогенезу. Висновки. Використання світлодіодних ламп червоного і синього кольорів, розташованих на світлодіодній стрічці у комбінації 2х1, забезпечує необхідну освітленість для розвитку рослин пробіркових клонів м’яти перцевої і батату на етапі їх масового розмноження і знижує витрати на електроенергію на 62,5%.


Ключові слова: вихідний матеріал, освітлення, розмноження, ефективність, морфогенез, енергоощадність.Бібліографія
 1. Doliński R. Micropropagation ofsweet potato (Ipomoea batatas L.) from node explants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 2013. № 12 (4). P. 117–127.
 2. Fialová S., Tekeľová D., Švajdlenka E., Potúček P.І. The variability of secondary metabolites in Mentha × piperita cv. «Perpeta» during the development of inflorescence Acta Fac. Pharm. Univ. Comen. LXI, 2014 (2). P. 21–25.
 3. Brun N., Voirin B. Chemical and morphological studies of the effects of aging on monoterpenes composition in Mentha × piperita leaves. Can J. Bot, 1991. Р. 2271–2278.
 4. Рябчун В.К. Проблеми та перспективи збереження генофонду рослин в Україні. Харків, 2002. 38 с.
 5. Гродзинский А.И. Аллелопатия и интродукция растений. Бюл. ГБС АН СССР. 1971. Вып. 81. С. 45–50.
 6. Калинин Ф.Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. Киев: Наукова думка, 1980. 488 с.
 7. Івченко Т.В. Використання культури апікальних меристем для прискореного розмноження місцевих форм часнику. Вісник Харківського аграрного університету. Харків, 2013. № 5. С. 179–183.
 8. Червінський Л.С., Лоєнко С.В. Перспективи використання світильників на основі світлодіодів для рослин в спорудах закритого грунту. Науковий вісник ТДТУ. 2017. № 2. С. 1–6.
 9. James M. Stephens. Grow your own vegetables without soil. UF/IFAS Extension. 2014. № 2. P. 2–4.
 10. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Національний стандарт України. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.
 11. Івченко Т.В., Віценя Т.І., Баштан Н.О. Методичні рекомендації по застосуванню культури ізольованих тканин в селекції овочевих рослин. Мерефа: ІОБ HААН, 2013. 48 с.
 12. Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physiol.plant. 1962. № 15. P. 473–497.
 13. Івченко Т.В., Мозговська Г.В., Віценя Т.І., Баштан Н.О. Методичні підходи до селекційного процесу та насінництва батату (Ipomoea batatas L.). Харків: Плеяда, 2018. 34 с.
 14. Визначення економічної ефективності результатів науково-дослідних робіт в овочівництві: методичні рекомендації. 2001. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 27 с.
 15. Решотько Л.М., Дерев’янко С.В., Дмитрук О.О., Волкова І.В. Вплив різних спектрів випромінювання на ріст та розвиток оздоровлених рослин картоплі в культурі in vitro. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 73–78.