01. Інноваційна технологія виробництва і використання кормових добавок рибного і тваринного походження

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-01
Гладій М. В., Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Кобаль Б. І., Кальнобродський О. І.
Сторінки: 5-11.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити малогабаритний пристрій (роторний апарат) для виробництва комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки риби та забою птиці, змонтувати технологічну лінію з цих пристроїв, вивчити зоохімічний склад, поживність і якісні показники кормових добавок та ефективність їх використання в годівлі свиней. Методи. Зоотехнічні, розрахунково­статистичні, аналітичні. Результати. У НВП «Біокор­Агро» (с. Григорівка Обухівського р­ну Київської обл.) розроблено екологічну технологію виробництва комбінованих енергопротеїнових кормових добавок рибного і тваринного походження. Щороку виробництво кормових добавок у НВП «Біокор­Агро» становить близько 2 тис. т. У науково­господарських дослідах установлено, що згодовування кормових добавок виробництва НВП «Біокор­Агро» підвищує середньодобові прирости при вирощуванні ремонтного молодняку свиней на 21,1–25,5%. Висновки. У НВП «Біокор­Агро» розроблено малогабаритний пристрій (роторний апарат) для виробництва комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки риби та забою птиці і змонтовані постійнодіючі 2 технологічні лінії із 6­ти і 3­х таких пристроїв. Установлено, що при згодовуванні молодняку свиней рибної кормової добавки середньодобові прирости живої маси збільшилися з 502 г у контрольній групі до 608 г у дослідній, тобто на 106 г, або 21,1% (Р<0,001), а при згодовуванні молодняку свиней добавки рибної високопротеїнової середньодобові прирости живої маси збільшилися з 517 г у контрольній групі до 649 г у дослідній, тобто на 132 г, або 25,5% (Р<0,001).


Ключові слова: технологія, технологічна лінія, нехарчові відходи, кормові добавки.Бібліографія
 1. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Санкт-Петербург: Лань, 2010. 304 с.
 2. Cho J.H., Kim I.H. Fish meal — nutritive value. J. of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2010. № 95. P. 685–692.
 3. Баштовой А.Н., Павель К.Г., Самойленко Г.В. Технология кормовой добавки из отходов при разделке лососевых. Известия Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. 2013. Т. 175. С. 321–332.
 4. Мезенова О.Я., Байдалинова Л.С., Воробьев В.И. Использование рыбной чешуи в технологии пищевых и кормовых продуктов. Известия Калининградского государственного технического университета. 2015. № 37. С. 92–101.
 5. Ярочкин А.П., Помоз А.С., Самойленко Г.В. Исследование основных процессов производства ферментированных кормовых продуктов из отходов рыбопереработки. Известия Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. 2012. Т. 168. С. 288–300.
 6. Підгорний В. Утилізація тваринних відходів — справа нагальна. Тваринництво України. 2008. № 12. С. 2–6.
 7. Вербицький П. Утилізація відходів тваринного походження в Україні. Тваринництво України. 2008. № 5. С. 2–4.
 8. Фіялка М. Малогабаритний агрегат для приготування комбікормів. Пропозиція. 2011. № 10. С. 108–109.
 9. Пат. № 2254991 Российская Федерация, МПК В 29 В 17/00, В 02 С 18/06, В 02 С 18/44, В 29 К 101/12. Агломератор для переработки отходов пластмасс. А.И. Чернорубашкин, С.Г. Кудян, С.Я. Либерман, А.В. Сиканевич; заявитель и патентообладатель Республиканское унитарное предприятие Специальное конструкторско-технологическое бюро «Металлополимер». № 2003124673/12; заявл. 27.02.05; опубл. 27.06.05. Бюл. № 18. 5 с.
 10. Пат. № 112116 Україна, МПК (2016. 01) А 23 N 17/00. Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини. М.В. Гладій, О.І. Кальнобродський, В.М. Сундіков, В.Г. Кебко, Ю.П. Полупан, Ю.Ф. Мельник, С.О. Голембівський, І.І. Муржа; заявник та патентовласник Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН. № u201603590; заявл. 05.04.16; опубл. 12.12.16, Бюл. № 23. 7 с.
 11. Пат. № 116458 Україна, МПК (2017. 01) А 23 N 17/00. Технологічна лінія для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини. М.В. Гладій, Ю.Ф. Мельник, Б.І. Кобаль, О.І. Кальнобродський, В.М. Сундіков, В.Г. Кебко, Ю.П. Полупан, С.О. Голембівський; заявник та патентовласник Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН. № u201611466; заявл. 14.11.16; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10. 7 с.
 12. Пат. № 49790 Україна, МПК (2009) А 23 К 1/10. Добавка рибна високопротеїнова. В.Г. Кебко, М.Г. Порхун, Д.М. Микитюк, В.М. Сундіков, О.І. Кальнобродський, В.Г. Найденко, І.В. Корх; № u200912113; заявл. 25.11.09; опубл. 11.05.10, Бюл. № 9. 4 с.
 13. Кобаль Б., Сундіков В., Кальнобродський О., Кебко В., Дєдова Л., Корх І., Калинка А. Кормові добавки рибного і тваринного походження в годівлі тварин. Тваринництво України. 2018. № 4. С. 38–42.