05. Захист хмелю біологічними препаратами

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-05
Венгер О. В., Федорчук Н. А., Дранківський В. А.
Сторінки: 33-38.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Вивчити можливість застосування біологічного фунгіциду Аватар­1, р. Захист проти основних хвороб в технології вирощування хмелю. Методи. Польовий дослід проводили згідно з методикою С.О. Трибеля (2001 р.). Після вивчення біофунгіциду Аватар­1, р. Захист впродовж 3­х років вибрали найбільш ефективні концентрації робочого розчину — 10 і 20 мл/10 л води. Черенки хмелю перед садінням у ґрунт замочували у водному розчині препарату з експозицією 3 год. Плодоносні рослини проти псевдопероноспорозу обприскували тракторним вентиляторним обприскувачем ОПВ­2000. В еталонному варіанті застосовували хімічний зареєстрований фунгіцид системної дії Ридоміл Голд МZ, в.г. У контрольному варіанті використовували чисту воду. Вміст ,­кислот у шишках хмелю визначали згідно з «ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробування». Результати. Встановлено, що замочування черенків хмелю у водному розчині біофунгіциду Аватар­1, р. Захист перед висаджуванням у польову шкілку забезпечує їх приживлюваність до 70%, що на 6,5% більше, ніж у контролі і позитивно впливає на процес формування та вихід стандартних саджанців, дає змогу вдвічі знизити кількість колосоподібних пагонів на сходах хмелю. Ефективність захисту плодоносних рослин хмелю від несправжньої борошнистої роси за наземного обприскування становить 74,2–74,4%; урожайність шишок порівняно з контролем збільшується на 1,9–2,2 ц/га, а вміст 2­кислот — на 1,1%. Висновки. Застосування біофунгіциду Аватар­1, р. Захист у системі захисту хмелю дає змогу ефективно стримувати розвиток і розповсюдження найбільш небезпечної хвороби хмелю — псевдопероноспорозу на початку вегетації, та отримати стандартний посадковий матеріал, або заплановану врожайність шишок хмелю належної якості.


Ключові слова: біологічний препарат, черенки хмелю, ступінь ураження, розповсюдження, псевдопероноспороз, кореневі гнилі, урожайність, уміст р­кислот.Бібліографія
 1. Венгер В.М., Савченко Ю.І., Ковальов В.Б. та ін. Технологія вирощування та захисту хмелю від шкідливих організмів. Київ: Фенікс, 2011. 196 с.
 2. Боярин В.В. Агат-25К на посівах зернових. Карантин і захист рослин. 2006. № 7. С. 13–14.
 3. Волкогон В.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М. та ін. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика; за ред. В.В. Волкогона. Київ: Аграрна наука, 2006. 312 с.
 4. Венгер О.В. Застосування органічного добрива Аватар-1, р. Захист з фунгіцидними властивостями в насадженнях хмелю. Аграрник. 2017. № 21. С. 15–17.
 5. Онищук Д.О. Вплив мікроелементного комплексу Аватар-1 р. на врожайність та якість хмелепродукції. Карантин і захист рослин. 2015. № 7. С. 35–41.
 6. Венгер В.М., Якубенко І.В., Федорчук Н.А. Поширеність кореневих гнилей хмелю в хмелегосподарствах Житомирської області. Карантин і захист рослин. 2013. № 6. С. 19–21.
 7. Венгер В.М., Лапа О.М., Романчук В.Г. та ін. Захист хмелю від шкідників, хвороб та бур’янів. Київ: ТОВ «Компанія Юнівест Маркетинг», 2004. 90 с.
 8. ДСТУ 4810-2:2007. Садивний матеріал хмелю. Сортові і садивні якості. Технічні умови. 23 с.
 9. Трибель С.О., Сігарьова Д.Д., Секун М.П. та ін. Методики випробування і застосування пестицидів. Київ: Світ, 2001. 448 с.
 10. Венгер В.М., Рудик Р.І., Лапа О.М. та ін. Захист хмелю за технологією компанії «Сингента»: науково-методичні рекомендації, 2012. 15 с.
 11. Хміль. Правила відбирання проб та методи випробування ДСТУ 4099:2009. Чинний від 2011-07-01. Київ: Держспоживстандарт України, 2010. 32 с. (Національний стандарт України).