11. Методичні підходи до створення стандартних зразків ґрунтового матеріалу з відомим вмістом мікроелементів-металів

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-11
Семенцова К. О.
Сторінки: 69-75.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Проаналізувати сучасні вимоги до ґрунтового матеріалу для створення стандартних зразків ґрунту з відомим умістом мікроелементів­металів, установити особливості процедури виготовлення зразків і запропонувати можливі способи їх реалізації. Методи. Теоретичний та порівняльно­аналітичний методи використано для обґрунтування методичних підходів до приготування та атестації матеріалу стандартних зразків складу ґрунтів, лабораторний — для відпрацювання процедури приготування ґрунтового матеріалу для створення стандартних зразків ґрунту на вміст мікроелементів­металів, методи математичної статистики — для обробки експериментальних даних. Результати. Проаналізовано методичні підходи до метрологічно коректної процедури виготовлення ґрунтового матеріалу з відомим умістом мікроелементів­металів (spiked samples). Унаслідок неможливості забезпечити прийнятну точність і достовірність результатів вимірювань умісту рухомих сполук мікроелементів у ґрунтах з їх фоновим умістом обґрунтовано потребу застосування методу добавок з обов’язковим забезпеченням комутабельності матеріалу. Висновки. Під час розроблення та реалізації процедури виготовлення стандартних зразків, атестованих на масову частку мікроелементів, слід врахувати надзвичайно високу гетерогенність ґрунтового матеріалу, зазвичай низьку масову частку мікроелементів­металів та інші особливості, що можуть ускладнити встановлення атестованих значень їх масових часток. Метрологічно коректна процедура готування ґрунтового матеріалу має враховувати та мінімізувати причини виникнення похибок результатів вимірювань з тим, щоб стандартні зразки найбільшою мірою відповідали цільовому призначенню.


Ключові слова: стандартний зразок, мікроелементи­метали, процедура приготування ґрунтового матеріалу.Бібліографія
 1. ГОСТ 8.315-97 Стандартные образцы состава веществ и материалов. Основные положения. Чинний від 01.07.1999. Москва: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. 26 с.
 2. Балюк С.А., Бородіна Я.В., Лазебна М.Є., Прохорова І.А. Стан і перспективи розвитку засобів забезпечення простежуваності результатів вимірювань у ґрунтознавстві та агрохімії України. Вісник аграрної науки. 2013. № 12. С. 13–16.
 3. ДСТУ ISO 10390-2001 Якість ґрунту. Визначення рН. Чинний з 01.04.2002. Київ: Держстандарт України, 2003. 8 с.
 4. ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу методом піпетки за модифікації Н.А. Качинського. Чинний з 01.05.2007. Київ: Держстандарт України, 2007. 16 с.
 5. ДСТУ 4770.1,2,4-6:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, заліза, кобальту, міді) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Чинний з 01.01.2007. Київ: Держстандарт України, 2007. 18 с.
 6. Pueyo M. A new organic-rich soil reference material certified for its EDTA- and acetic acid-extractable contents of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn, following collaboratively tested and harmonised procedures. J. of Environmental Monitoring. 2001, 3. Р. 238–242.
 7. ДСТУ-Н ISO Guide 35:2006 Атестацiя стандартних зразкiв. Загальнi та статистичнi принципи. Чинний в Україні з 01.10.2010. Київ: Держстандарт України, 2010. 28 с.
 8. Бородіна Я.В., Назаренко О.І., Ткаченко Л.В. та ін. Досвід створення стандартного зразка ґрунту. Агрохімія та ґрунтознавство. 2011. № 76. С. 10–14.
 9. Балюк С.А., Бородіна Я.В., Лазебна М.Є., Ткаченко Л.В. Проблеми створення та застосування стандартних зразків ґрунту. Вісник аграрної науки. 2010. № 2. С. 11–16.
 10. Бородіна Я.В., Прохорова I.А., Лазебна М.Є. Роль стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунту в забезпеченні простежуваності результатів вимірювань: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції. Метрологія та вимірювальна техніка. Метрологія-2012. Харків: УМЖ, 2012. С. 51–53.
 11. Бородіна Я. В. Метрологічна атестація галузевих стандартних зразків ґрунтів. Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. № 82. С. 6–13.