01. Структура бази даних національної цифрової карти запасів органічного вуглецю у ґрунтах України

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-01
Балюк С. А., Бігун О. М.
Сторінки: 5-10.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити структуру бази даних (БД) для оцінювання запасів органічного вуглецю в ґрунтах України згідно зі специфікаціями Глобального ґрунтового партнерства Продовольчої та сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй (ФАО–ГГП). Методи. Наукового аналізу, узагальнення та математичної статистики. Результати. Розроблено атрибутивну БД, яка містить необхідні показники для створення національної цифрової карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України за допомогою технологій цифрового картографування та моделювання ґрунтів (ЦКМГ). Атрибутивна частина БД складається з 6­ти блоків інформації і містить перелік показників для опису місця закладання ґрунтового розрізу, методів визначення властивостей ґрунту та обрахунку запасів органічного вуглецю в ґрунтах із різним типом землекористувань згідно зі специфікаціями Міжурядової групи експертів із питань змін клімату (МГЕЗК). Розроблена структура БД дає можливість отримати репрезентативний масив даних для узагальнення та інтегрування до національної БД «Властивості ґрунтів України» ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». Сформована БД охоплює період польових обстежень ґрунтового покриву України з 1959 до 2016 р. Уміст бази даних інтегровано до Глобальної цифрової карти запасів ґрунтового органічного вуглецю ФАО. Висновки. Запропонована структура БД може бути використана для розроблення подібних спеціалізованих реляційних БД з метою їх застосування у ЦКМГ. Створення центру обробки ґрунтових даних з єдиною гармонізованою інформаційною системою зберігання інформації про стан ґрунтового покриву забезпечить можливість її використання для різноманітних наукових досліджень та формування ґрунтоохоронної політики держави.


Ключові слова: ґрунти, база даних, органічний вуглець, запаси вуглецю, цифрова карта органічного вуглецю.Бібліографія
 1. Lal R. Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security, Science. 2004. V. 304, Is. 5677. Р. 1623–1627. doi: 10.1126/science.1097396
 2. Saskia D. Keesstra, Johan Bouma еt al. The significance of soils and soil science towards realization of the United Nations Sustainable Development Goals. Soil. 2016. V. 2, Is. 2. P. 111–128. doi: 10.5194/soil-2-111-2016
 3. Land Degradation Neutrality: implications and opportunities for conservation. Technical Brief 2nd Edition. Nairobi: IUCN, 2015. 19 p.
 4. Hiederer R., Köchy M. Global Soil Organic Carbon Estimates and the Harmonized World Soil Database. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 79 p. doi:10.2788/13267
 5. Budiman Minasny, Alex B. McBratney, Brendan P. Malone, Ichsani Wheeler. Digital mapping of soil carbon. Advances in Agronomy. 2013.V. 118. P. 1–47. doi: org/10.1016/B978-0-12-405942-9.00001-3
 6. McBratne, A.B., Mendonça Santos M.L., Minasny B. On digital soil mapping. Geoderma. 2003. V. 117, Is. 1–2. P. 3–52. doi: org/10.1016/S0016-7061(03)00223-4
 7. Global Soil Organic Carbon Map (GSOCmap) Technical Report. Rome: FAO and ITPS, 2018. 162 p.
 8. GLOSIS — GSOCmap. FAO, 2018. URL: http://54.229.242.119/GSOCmap
 9. Лактионова Т.Н., Медведев В.В., Савченко К.В. и др. База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования). Харьков: Апостроф, 2012. 150 с.
 10. Полевой определитель почв; под ред. Н.И. Полупана, Б.С. Носко, В.П. Кузьмичева. Киев: Урожай, 1981. 320 с.
 11. Laktionova T.N., Medvedev V.V., Savchenko K.V. еt al. Ukrainian soil properties database and its application. Agricultural Science and Practice. 2015. V. 2 (3). P. 3–8. doi: org/10.15407/agrisp2.03.003
 12. GSP Guidelines for sharing national data/information to compile a Global Soil Organic Carbon map (GSOC17). Rome: FAO, 2017. 25 p.
 13. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; ed. by H.S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara, K. Tanabe. Japan: IGES, 2006. 500 p.
 14. Orgiazzi A., Ballabio C., Panagos P. еt al. LUCAS Soil, the largest expandable soil dataset for Europe: A review. European Journal of Soil Science. 2018. V. 69(1). P. 140–153. doi: 10.1111/ejss.12499