Розвиток мікроорганізмів у ризосфері рослин вівса голозерного та врожайність культури за дії добрив і біопрепарату мікрогуміну

  • В. Волкогон -
  • О. Бердніков -
  • Л. Токмакова -
  • І. Ларченко -

Анотація

Мета. Дослідити особливості розвитку мікроорганізмів у ризосферному ґрунті рослин вівса голозерного і врожайність культури за дії добрив і мікробного препарату. Методи. Польові дослідження, загальноприйняті мікробіологічні, газохроматографічне визначення потенційної активності азотфіксації та потенційної емісії N2O. Результати. Сприятливими для розвитку агрономічно цінних мікроорганізмів за вирощування вівса голозерного на дерново- підзолистому ґрунті та формування врожайності культури є післядія гною і сидерата, а також норми мінеральних добрив, які не перевищують N60P30K45. Ефективним є використання мікробного препарату мікрогуміну. Його вплив на формування врожайності вівса в досліді еквівалентний дії мінеральних добрив у нормі N30P15K20. Висновки. Особливості формування угруповань мікроорганізмів у ризосферному ґрунті рослин та вияв їх функціональної активності є надійним індикатором екологічного стану ґрунтів агроценозів.
Опубліковано
2017-02-25