Регулювання поживного режиму чорнозему типового за внесення дефекату в умовах Лісостепу

  • А. Сипко -
  • О. Стрілець -
  • Н. Зацерковна -
  • М. Костащук -
  • Г. Мазур -

Анотація

Мета. Вивчити вплив дефекату, отриманого за новою технологією в зерно-буряковій сівозміні, на вміст основних елементів живлення в слабокислому чорноземі типовому вилугуваному. Методи. Здійснено фізико- хімічний і агрохімічний аналізи ґрунту й рослин та фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин. Результати. Використання меліоранту в 1,0 нормі, розрахованій за показником гідролітичної кислотності ґрунту (4,9 т/га у ф. в.) з мінеральним добривом (N90P60K90) восени під дискування стерні з подальшим приорюванням, сприяє підвищенню вмісту лужногідролізованого азоту до 137,2 мг/кг; рухомого фосфору — до 201,4, обмінного калію — до 117,3 мг/кг ґрунту, що порівняно з контрольним варіантом досліду більше на 11,0; 64,0; 53,3 мг/кг ґрунту відповідно. Висновки. Внесення дефекату, отриманого за новою технологією, сприяє відновленню вмісту основних елементів живлення в слабокислому чорноземі типовому вилугуваному.
Опубліковано
2017-02-25