Експрес-оцінкa потенційної небезпеки води методом біотестування на daphnia magna s.

  • Е. Аристархова -

Анотація

Мета. Підвищення інформативності біотестування вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на ракоподібних Daphnia magna S. за рахунок використання тест-ознаки частоти серцевих скорочень (ЧСС). Методи. Біотестування з визначення іммобілізації D. magna впродовж 48-годинної експозиції та ЧСС — за умов 3-годинної експозиції особин. Результати. Під час біотестування за відсутністю іммобілізації D. magna не виявлено токсичності вод, а за ознакою ЧСС визначено їх низький рівень токсичності (26,2 – 35,4%). Висновки. Експрес-оцінку токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води доцільно проводити на D. magna, застосовуючи тест-ознаку ЧСС після 3-годинної експозиції особин. Високу ефективність запропонованого способу доведено в умовах КП «Житомирводоканал»: використання тест-ознаки ЧСС порівняно зі стандартним показником (іммобілізація D. magna) сприяло підвищенню чутливості біотестування на 28,33% та зменшенню його тривалості на 73,11%.
Опубліковано
2017-02-25