Теоретико-методологічні засади функціонування організаційно-економічного механізму в аграрному секторі економіки

  • В. Скоцик -

Анотація

Мета. Розроблення теоретичних і методологічних положень функціонування організаційно-економічного механізму в аграрному секторі економіки. Методи. Діалектичний метод наукового пізнання, аналізу і синтезу, системного узагальнення. Результати. Велике методологічне значення для вдосконалення економічного механізму аграрного сектору економіки має врахування того, що відсутність певних структурних підрозділів в АПК відповідного регіонального рівня не виключає міжгалузеві зв’язки в більш повному обсязі на основі економічних відносин, зміст яких виявляється і на рівні первинної ланки комплексу, що забезпечується наявністю єдиного відтворювального механізму. Висновки. Практичні заходи щодо поступового пом’якшення й подолання деформацій, забезпечення пропорційності в сільському господарстві можуть бути ефективними лише з відтворювальних позицій, які передбачають поєднання макроекономічного, галузевого, регіонального підходів і підходу на мікрорівні. У зв’язку з цим роль держави в процесі відтворення насамперед полягає в регулюванні пропорцій відтворювального процесу, що має стати аксіомою реалізації управлінських рішень у галузі.
Опубліковано
2017-02-25