Якість молозива корів і розвиток приплоду за використання пасовищного корму

  • М. Гранківський -

Анотація

Мета. Дослідити вплив пасовищного утримання корів на їх молозивну продуктивність, якість молозива та інтенсивність росту приплоду. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичний. Результати. Проаналізовано здатність пасовищного корму напівприродних угідь забезпечувати високу продуктивність та якість молозива, що впливає на нарощення живої маси телят. Висновки. У регіоні Полісся Житомирщини завдяки додаванню пасовищного корму до раціонів корів підвищується продуктивність високоякісного молозива, яке позитивно впливає на ріст і розвиток телят.
Опубліковано
2017-02-25