Вплив ґрунтозахисних систем основного обробітку та удобрення на вміст легкогідролізованого азоту в ясно-сірому лісовому ґрунті Полісся

  • О. Яковенко -

Анотація

Мета. З’ясувати динаміку вмісту легкогідролізованого азоту за тривалого використання (25 років) ґрунтозахисних технологій за умов різних систем удобрення. Методи. Польовий, лабораторний, варіаційно-статистичного та порівняльного аналізів. Результати. Визначено, що вміст легкогідролізованого азоту в орному шарі (0 – 20 см) ясно-сірого лісового ґрунту у кінці 3-ї ротації сівозміни становив 4,02 – 11,6 мг/100 г ґрунту (109,3 – 315,5 кг/ га), що свідчить про низький ступінь забезпеченості рослин цим елементом живлення. Висновки. Агротехнології, які базувалися на мінімалізації обробітку ґрунту (плоскорізне та дискове розпушування), у поєднанні з органо-мінеральною системою удобрення забезпечили найвищий уміст легкогідролізованого азоту — 312,8 – 315,5 кг/ га.
Опубліковано
2017-02-25