����������� ������ ���������� �� ������� Bradyrhizobium japonicum � ����� �������� �����

  • �. ������� -

Анотація

Мета. Вивчити ефективність поєднаного застосування штамів Bradyrhizobium japonicum з повільним та інтенсивним ростом за вирощування сої. Методи. Мікробіологічні, польові та статистичні. Результати. Досліджено можливість використання штамів бульбочкових бактерій сої з різною швидкістю росту для підвищення врожайності рослини-господаря. Установлено, що поєднане застосування 2-х активних штамів B. japonicum переважає за ефективністю моноінокуляцію. У бінарних композиціях ризобії з повільним та інтенсивним ростом підсилюють дію один одного і сприяють утворенню збалансованих симбіотичних систем без різкого домінування окремих штамів у бульбочкових популяціях. Висновки. Запропоновано композицію штамів B. japonicum 46 та B. japonicum КВ11, яка забезпечує стабільне збільшення врожайності сої на 21,4 – 30,0 % порівняно з контролем без інокуляції.
Опубліковано
2017-10-25