���������� �������� ���� 1000 ����� � �������� ����� ������ �����

  • �. ������������� -
  • �. ������� -
  • �. �������� -
  • �. ������ -

Анотація

Мета. Виявити селекційно-генетичні особливості сучасних сортів ячменю ярого за масою 1000 зерен у Центральному Лісостепу України та виокремити генетичні джерела підвищеної комбінаційної здатності для залучення у гібридизацію. Методи. До схрещувань за повною діалельною схемою (7×7) залучено сучасні сорти вітчизняної та зарубіжної селекцій. Аналіз результатів та інтерпретація генетичних параметрів проведені відповідно до загальноприйнятих методик (М.А. Федин и др., 1980). Результати. Виявлено високі значення коефіцієнтів успадковуваності як у широкому (H2=0,98 – 0,99), так і вузькому розумінні (h2=0,73 – 0,82), що свідчить про значний внесок у фенотиповій мінливості генетичних особливостей та переважно адитивного контролю ознаки. Висновки. Виявлені селекційно-генетичні особливості у досліджених генотипів за ознакою «маса 1000 зерен» дають змогу прогнозувати ефективність доборів, спрямованих на збільшення ознаки у створеному гібридному матеріалі. Ефективними генетичними джерелами для збільшення маси 1000 зерен у комбінаційній селекції є сорти Zhana, KWS Aliciana, Віраж.
Опубліковано
2017-10-25