���������� ���������� ���� ������� ������ �������������� ����������

  • �. ������� -
  • �. �������� -
  • �. ������� -

Анотація

Мета. Розроблення математичних залежностей, що дадуть змогу визначити допустимі межі поперечних зміщень робочих органів спеціалізованого ширококолійного агрозасобу і обґрунтувати величину захисної зони за умов відсутності пошкоджуваності рослин. Методи. Використано основні положення теоретичної механіки, теорії імовірності, складання програм і розрахунків на ПК. Результати. Розроблено нові математичні залежності, застосування яких дає можливість визначати допустимі межі поперечних зміщень робочих органів, які характеризуються середньоквадратичним відхиленням з агротехнічних умов щодо пошкоджуваності рослин у рядку, що має значення при загальній оцінці показників роботи ширококолійних агрозасобів у колійній системі землеробства. Висновки. За розташування культиваторних робочих органів для ширококолійного агрозасобу слід ураховувати фактор різниці їх зміщень. Для робочих органів, розміщених зовні відносно геометричної осі рядка і центра агрозасобу, величина захисної зони має бути більшою, ніж для внутрішніх, за умови рівномірного пошкодження рослин у рядку (приблизно на 3 см).
Опубліковано
2017-10-25