���������� ����������� ����� ������ ������� �������� � ������������ ����

  • �. �������� -
  • �. ������� -
  • �. �������� -
  • �. ������ -

Анотація

Мета. Визначити особливості забруднення орних земель полютантами — свинцем, марганцем та кадмієм, що надходять з автомобільних доріг. Методи. Аналіз умісту в ґрунті важких металів проводили методом ІСР-MS на емісійному мас-спектрометрі Agilent 7700x. Результати. Зі збільшенням відстані від джерела забруднення (автострада Київ — Одеса) знижується концентрація продуктів спалювання автомобільного палива в приземному шарі повітря та їх акумуляція в орному шарі ґрунту. Висновки. Найвищі рівні накопичення важких металів у ґрунті було встановлено на відстані 5 м від дороги, найнижчі — 1280 м. У результаті збільшення відстані від автомагістралі до 1280 м спостерігалося зниження рівня накопичення свинцю у 1,67 раза, марганцю — 1,07, кадмію — у 40 разів.
Опубліковано
2017-10-25