���������� ����������� ����� ����� ����� ������� �� ������������ �������� ������

  • �. ������ -
  • �. ������������ -
  • �. ��������� -

Анотація

Мета. Удосконалення технології вирощування високоякісного зерна проса в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу. Методи. Лабораторно- аналітичний, експериментально-польовий, статистичний. Результати. Наведено результати 4-річних досліджень стосовно впливу строку скошування посівів проса залежно від ступеня повної зрілості зерна у волоті (25 – 30%, 45 – 50, 65 – 70 і 85 – 90%), тривалості відлежування валків (пряме комбайнування, обмолот через 3, 6 і 9 діб після скошування) та погодних умов у цей період на особливості формування технологічних якостей зерна проса. Висновки. Передчасні до рекомендованого (65 – 70% ступінь стиглості) строки збирання врожаю та затримка з ними погіршують технологічну якість зерна і крупи. За потреби використання посівів проса на продовольчі і кормові цілі ранніх строків збирання дещо поліпшити таку ситуацію можна застосуванням роздільного обмолоту врожаю з відлежуванням валків упродовж 3 – 6-ти діб. За виникнення ситуації з пізніми строками збирання оптимальним є прямий обмолот.
Опубліковано
2017-10-25