��������� � �������� �������� ��������� ������������ ������

  • �. �������� -

Анотація

Мета. Визначити сутність та особливості аграрних інновацій для окреслення на цій основі напрямів активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств на регіональному рівні. Методи. Монографічний, розрахунковий, математико-статистичний. Результати. Агроінновацію можна розглядати як нововведення в галузі сільського господарства, що супроводжується отриманням комерційного ефекту. Специфіку інновацій в аграрному виробництві зумовлено особливостями самого сільського господарства, де основним чинником виробництва є земля. Інноваційна діяльність у сільському господарстві має 4 етапи: розробка новацій, їх апробація, перевірка та відтворення, упровадження у виробництво. Висновки. Найвагомішими причинами гальмування процесу впровадження агроінновацій є недостатній рівень фінансового забезпечення підприємств, низька доступність кредитів і державної підтримки для модернізації аграрної галузі, нерозвиненість системи інформаційного забезпечення інноваційного процесу.
Опубліковано
2017-10-25