ij��������� ������ �� ������� ����� ������ ������ ���������, ���������� ������� � ���� Fusarium � ������ �������������� ˳������� ������

  • �. ������ -

Анотація

Мета. Дослідити діагностичні ознаки та визначити видовий склад збудників фузаріозу качанів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України. Методи. Візуальний, лабораторний, статистичний. Результати. Наведено результати експериментальних досліджень із вивчення діагностичних ознак видового складу, домінуючих збудників хвороб (гнилі) качанів кукурудзи, спричинених грибами з роду Fusarium. Висновки. Основну частку мікобіоти уражених качанів кукурудзи становили гриби з роду Fusarium, що коливалася за роками в межах 35,9 – 36,9%. Найпоширенішими видами були F. verticillioides та F. graminearum.
Опубліковано
2017-10-25