06. Вплив фенольних сполук на ефективність уведення сортів rosa damascena mill. у культуру in vitro

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201602-06
Олійник О. О., Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф., Мельничук М. Д.
Сторінки: 28-31.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дослідження зв’язків між сортоспецифічністю складу поліфенольних сполук і регенераційними процесами експлантатів троянди в умовах in vitro. Методи. Культура тканин і органів рослин in vitro, тонкошарової хроматографії, спектрофотометрії. Результати. Установлено, що найбільший уміст фенольних сполук характерний для сортів троянди Лада і Радуга, найменший — у сорту Лань. Визначено, що підвищений уміст фенольних сполук та їх нагромадження в тканинах і живильному середовищі негативно впливають на ефективність стерилізації й регенераційні процеси первинних експлантатів in vitro. Висновки. Якісний склад та кількість простих фенолів і конденсованих танінів у листках троянди ефіроолійної сортів Лада, Лань, Радуга є маркером потенційної здатності пагонів до регенерації сортів троянди ефіроолійної. За умов умісту фенольних сполук у листках первинних експлантатів у концентрації нижче за 60 мг/г сирої маси ефективність уведення рослин у культуру in vitro підвищується.


Ключові слова: троянда ефіроолійна, експлантати, живильне середовище, фенольні сполуки, культура in vitro.Бібліографія
  1. Андреева В.А. Фермент пероксидаза: участие в защитном механизме растений/В.А. Андреева. — М.: Наука, 1988. — 128 с.
  2. Запрометов М.Н. Фенольные соединения. Распространение, метаболизм и функция в растениях/ М.Н. Запрометов. — М.: Наука, 1993. — 272 с.
  3. Калинин Ф.Л. Технология микроклонального размножения растений/Ф.Л. Калинин, Г.П. Кушнир, В.В. Сарнацкая. — К.: Наук. думка, 1992. — 232 с.
  4. Пилунская О.А. Введение в культуру in vitro розы эфиромасличной//Науч. тр. КГАУ. — Симферополь, 1999. — Вып. 58. — С. 88–97.
  5. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений/Х.Н. Починок. — К.: Наук. думка, 1976. — 336 с.
  6. Функции и свойства антоцианов растительного сырья/А.М. Макаревич, А.Г. Шутова, Е.В. Спиридович, В.Н. Решетников//Труды БГУ. — 2010. — Т. 4. — Вып. 2. — С. 1–11.
  7. Charles S.B. Flavonoids: new roles for old molecules/ S.B. Charles, N. Imin, M.A. Djordjevic//J. of Integrative Plant Biology. — 2010. — V. 52 (1). — P. 98–111.
  8. Charles S.B. The transparent testa mutation prevents flavonoid synthesis and alters auxin transport and the response of arabidopsis roots to gravity and light/S.B. Charles, G.K. Muday//The Plant Cell. — 2004. — V. 16 (5). — Р. 1191–1205.
  9. Plant pigments and their manipulation: еd. by K.M. Davies//Annual plant reviews. — 2004. — V. 14. — 352 p.
  10. Salekjalali M. Phloroglucinol, BAP and NAA Enhance Axillary Shoot Proliferation and other Growth Indicators in vitro Culture of Damask Rose (Rosa damascena Mill.)//Advances in Environmental Biology. — 2012. — 6(7). — P. 1944–1949.