07. Стан наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини, виконаних на основі дисертаційних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201812-07
Задорожня Г. П., Мандигра М. С., Новіцька Г. В.
Сторінки: 46-51.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити та проаналізувати результативність наукових досліджень і їх фінансування у галузі ветеринарної медицини. Методи. Використано метод емпіричного дослідження. Для проведення досліджень застосовували базу захищених в 2000–2013 рр. дисертаційних робіт у галузі «Ветеринарні науки», масив проведених науково­дослідних і дослідно­конструкторських робіт (НДДКР) за 2013–2015 рр. Результати. Вирішення питань забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні є першоосновою стратегічного пріоритету «Технологічне оновлення й розвиток агропромислового комплексу», до якого входять 8 середньотермінових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Найбільш досліджуваним пріоритетом є «Розробка і впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту», якому належать 20% від загальної кількості підготовлених дисертацій. Найбільш досліджувані напрями: ветеринарна мікробіологія, інфекційні захворювання та імунологія (27,3% від захищених дисертацій), а найменше досліджувані: ветеринарна фармакологія і токсикологія (7,8%). Виснов­ки. Аналіз захищених за 2000–2013 рр. дисертацій у галузі «Ветеринарні науки» свідчить про те, що не за всіма напрямами проводили дослідження. За 10­ма шифрами певних спеціальностей дослідження проводили лише за 7­ма, за 3­ма шифрами (паразитологія, ентомологія і ветеринарно­санітарна експертиза) дослідження не проводили. Для фінансування науково­дослідних робіт з ветеринарної медицини використовувалися бюджетні та власні кошти. Найвище фінансування за рахунок бюджетних коштів становило 71% від загальної суми в 2014 р., а найбільшу суму власних коштів було використано в 2013 р. (майже 80% від загальної суми). Аналіз проведених 88­ми НДДКР з ветеринарних питань за 2013–2015 рр. свідчить про низький рівень результативності, оскільки жодної технології не зареєстровано в базі Технологій.


Ключові слова: ветеринарна медицина, моніторинг дисертацій, наукові дослідження, фінансування досліджень.Бібліографія
 1. Мандигра М.С., Бойко П.К., Бойко О.П. Методичні підходи до конструювання бактеріальних вакцин на прикладі інактивованої вакцини проти емфізематозного карбункулу. Ветеринарна медицина. 2014. Вип. 101. С. 211–215.
 2. Бусол В.О., Коваленко Л.В. Тип та стратегія паразитизму вірусу лейкозу великої рогатої худоби. Там само. 2014. Вип. 101. С. 110–113.
 3. Стегній Б.Т., Герілович А.П., Мандигра М.С., Долецький С.П. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту у ветеринарній медицині та біотехнології. Харків: НТМТ, 2013. С. 414.
 4. Ничик С.А., Музикіна Л.М., Коваленко Г.В. та ін. Вивчення факторів розповсюдження АЧС в Україні. CBEP Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyiv, 2017. 84 с.
 5. Цвіліховський М.І., Духницький В.Б., Костюк В.К. Структура й методологічні засади підготовки фахівців ветеринарної медицини в Україні на сучасному етапі. Ветеринарна медицина України. 2013. № 8 (210). С. 36–41.
 6. Придибайло Н. Перспективы использования нанотехнологий в птицеводстве. Птицеводство. 2008. № 7. С. 32–33.
 7. Коцюмбас І.Я., Коцюмбас Г.І., Величенко О.Б. Мікотоксикози тварин: метод. реком. Львів, 2007. 16 с.
 8. Березовский А.В., Фотина А.А. Принципы создания комплексных и комбинированных антибактериальных препаратов. Материалы ХVІІ Международной конференции ВНАП: Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводстве. Сергиев Посад, 2012. С. 512–516.
 9. Стегній Б.Т. Науковий супровід у галузі ветеринарної медицини. Вісник аграрної науки. 2013. № 9. С. 19–24.
 10. Задорожняя Г.П., Паладченко О.Ф., Новицкая Г.В. Роль информационных технологий в решении актуальных вопросов научного обеспечения экономики Украины. Развитие информации и государственной системы научно-практической информации (РИНИТИ-2015): Доклады ХIV Международной конференции, Минск, 19 ноября 2015 г. Минск: ОИПИ НАН Белоруси, 2015. С. 114–118.
 11. Задорожня Г.П., Паладченко О.Ф., Новіцька Г.В. Наукове забезпечення сільського господарства в Україні. Вісник аграрної науки. 2015. № 2. С. 74–77.