ISBN 978-617-8269-38-8

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АДАПТИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ / Демидов О. А., Замліла Н. П.,Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Рисін А. Л./ монографія. Київ : Компрінт, 2023. 218 с.
[THE PECULIARITIES IN DETERMINING ADAPTABILITY OF WINTER BREAD WHEAT BREEDING LINES IN ENVIRONMENT OF THE FOREST STEPPE OF UKRAINE Demidov O.A., Zamlila N.P., Vologdina G.B., Gumeniuk O.V., Rysin A.L. / monography. Kyiv : Komprint, 2023. 218 p.]

https://doi.org/10.31073/mono-myr-pecindet2023

Abstract

Монографія присвячена теоретичному обґрунтуванню та новому розв’язанню актуального наукового завдання з виявлення особливостей визначення адаптивності селекційних ліній пшениці озимої та ідентифікації генотипів з підвищеною врожайністю та стабільністю з використанням інтегральної оцінки в багатосередовищних випробуваннях в умовах Лісостепу України.

[The monograph presents theoretical substantiation and new solution of current scientific problem on using integrated assessment in multi-environmental testing to identify genotypes with high yield and stability in order to establish the features of determining adaptability of winter bread wheat breeding lines under environment of Ukrainian Forest-Steppe.]