Головна сторінка

«Вісник аграрної науки» - український науково-теоретичний журнал.

Рік заснування журналу: 1922

Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства, результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, ветеринарної медицини, селекції, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, економіки АПК.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань за профілем таких наук:

  • ветеринарні (06.03.2015) –  наказ
  • біологічні (06.03.2015) –  наказ
  • сільськогосподарські (06.03.2015) –  наказ
  • технічні (12.05.2015) –  наказ

 

Індексація видання:

 

ISSN: 2308-9377

Періодичність: 1 раз на місяць

Індекс у Каталозі видань України – 74092.

Свідоцтво про реєстрацію: № 20236-10636ПР від 14.07.2014

Мови видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національна академія аграрних наук України