ISBN 978-966-540-542-9

Атлас хромосом сільськогосподарських та домашніх тварин. Київ: Аграрна наука, 2022. 128 с.
[Dzitsiuk V., Bratytsia H.,Guzevatyi O. Atlas of chromosomes of agricultural and domestic animals.Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 128 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-542-9

Abstract

В атласі описано каріотипи, ідіограми і номенклатуру хромосом сільськогосподарських та домашніх тварин.
Розраховано на широке коло дослідників, які працюють у галузі вивчення клітинної і молекулярної біології, генетики, цитогенетики, спеціалістів аграрного бізнесу, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.

[The atlas describes the karyotypes, the idiograms and the nomenclature of chromosomes of agricultural and domestic animals.
The monograph is intended for the wide range of researchers who work in the field of cellular and molecular biology, genetics, cytogenetics, for agrarian business specialists, scientists, agrarian high school teachers and students.]