Про журнал

«Вісник аграрної науки» - український науково-теоретичний журнал.

Рік заснування журналу: 1922

Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства, результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, ветеринарної медицини, селекції, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, економіки АПК.