Сучасні проблеми фосфору в землеробстві і шляхи їх розв’язання

  • Б. Носко -

Анотація

Мета. Визначити основні закономірності трансформації фосфатного фонду ґрунтів у сучасних умовах землеробства. Методи. Узагальнення результатів багаторічних (1969 – 2013 рр.) досліджень у польових дослідах на чорноземах типових і опідзолених, а також опублікованих матеріалів лабораторії методичного керівництва агрохімслужбою (нині відділ агрохімії). Результати. Обґрунтовано закономірності динаміки різних форм ґрунтових фосфатів (валової, органічної, рухомих форм, фракційного складу) залежно від доз і способів застосування органічних та мінеральних добрив, балансу фосфору в сівозміні. Виявлено особливості накопичення залишкових форм фосфатів та їх вплив на формування агрогенного профілю ґрунтів і їх родючість. Висновки. Визначено динаміку балансу фосфору в землеробстві України та його тісний зв’язок з умістом рухомого фосфору в орному шарі ґрунтів, накопичення залишкових фосфатів з 1970 до 1990 р. Для поліпшення дефіцитного балансу фосфору, який спостерігався в 1995 – 2015 рр., рекомендується використовувати місцеві сировинні ресурси: фосфоритне борошно, торф, сапропель, сидерати, рослинні залишки сільськогосподарських культур та впроваджувати такі агротехнічні заходи, як локальне внесення добрив і вапнування кислих ґрунтів.
Опубліковано
2017-06-25