Моніторинг умісту мікотоксинів у кормах для птиці

  • В. Труфанова -
  • О. Труфанов -
  • З. Горбенко -
  • Г. Чорна -

Анотація

Мета. Оцінити загальну токсичність і вміст мікотоксинів у кормах, що використовують для годівлі птиці в Україні. Методи. Імуноферментний, біоавтографія, біопроба на рибах Lebistis reticulatus. Результати. Чверть досліджених зразків виявилася контамінованою принаймні одним мікотоксином, а екстракти третини з них — токсичними для риб. Лише в окремих випадках виявлені концентрації мікотоксинів перевищували нормативи їх умісту, встановлені для кормів птиці, або наближалися до них. Найнижчу частоту контамінації спостерігали в 2016 р., а найвищу — в 2015 р. Частота контамінації кукурудзи та пшениці була нижчою, ніж комбікормів. Висновки. Загалом, досліджені зразки за вмістом мікотоксинів відповідають санітарним вимогам. Однак поширення та нерівномірність контамінації свідчать про доцільність систематичного моніторингу якості кормів і відповідного застосування профілактичних заходів.
Опубліковано
2017-06-25