Комахи — джерело поживних і біологічно активних речовин

  • О. Метлицька -
  • С. Мельничук -
  • В. Cпиридонов -

Анотація

Мета. Проаналізувати результати вітчизняних і зарубіжних досліджень останніх років щодо можливостей використання комах як джерела збалансованих поживних речовин для тваринницької галузі, біологічно активних компонентів для потреб медицини і ветеринарії. Методи. Аналітичні, теоретичного узагальнення. Результати. Наведено результати аналізу вітчизняних і зарубіжних джерел відносно можливостей вирощування комах певних видів на промисловій основі за використання відходів харчової промисловості і тваринницьких ферм для отримання дешевих поживних компонентів кормів сільськогосподарських тварин. Визначено перспективність промислової ентомології у розв’язанні проблем гуманної і ветеринарної медицини. Висновки. Створення нового економічного сектору промислової ентомології для отримання харчових продуктів і кормів потребує розробки багатопрофільних внутрішньо- та міждисциплінарних підходів для забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади, спеціалістами різних галузей промисловості і науки.
Опубліковано
2017-06-25