Ідентифікація та ефекти алелів гена Vrd2 за господарсько цінними ознаками пшениці в умовах Південного Степу України

  • В. Файт -
  • О. Погребнюк -
  • А. Стельмах -

Анотація

Мета. Ідентифікувати рекомбінантно-інбредні лінії пшениці комбінації схрещування Оренбурзька 48//Cappelle Desprez/2B Chinese Spring і оцінити ефекти алелів гена Vrd2 на деякі господарсько цінні ознаки. Методи. Темпоральна яровизація, генетичний аналіз, біологічна статистика. Результати. Ідентифіковано генотип батьківських компонентів і рекомбінантно- інбредних ліній пшениці Оренбурзька 48//Cappelle Desprez/2B Chinese Spring за алельним станом гена Vrd2. Capрelle Desprez/2В Chinese Spring та 43 лінії є носіями домінантного алеля гена Vrd2,сорт Оренбурзька 48 і 18 ліній — рецесивного vrd2. Оцінено вплив алелів гена Vrd2 на окремі господарсько цінні ознаки. Висновки. Порівняно з лініями- носіями рецесивного алеля vrd2 наявність домінантного алеля Vrd2 призводить до зменшення зимо-, морозостійкості, проте скорочується період до колосіння та збільшуються маса зерна з колоса і врожайність зерна.
Опубліковано
2017-06-25