Математична модель взаємодії плоского копіра із залишками гички буряків цукрових

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • І. Головач -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Визначення оптимальних конструктивних і кінематичних параметрів копіювального пристрою обрізувача головок коренеплодів на основі створення математичної моделі взаємодії плоского пасивного копіра з головками коренеплодів. Методи. Застосовано методи побудови математичних моделей функціонування сільськогосподарських машин і їхніх робочих органів з використанням основних положень математики, теоретичної механіки, розробки програм і чисельних розрахунків на ПК. Результати. Наведено результати дослідження процесу взаємодії пасивного копіра з головкою коренеплоду буряків цукрових, а також результати чисельного моделювання розроблених систем диференціальних рівнянь для визначення силових і конструктивних параметрів з метою оптимізації кінематичних та конструктивних параметрів копіювального пристрою. Висновки. Представлена силова схема взаємодії пасивного копіра і сферичної поверхні головки коренеплоду створила передумови для розроблення теорії процесу взаємодії пасивного копіра з головкою коренеплоду буряків цукрових з урахуванням пружно-демпфувальних властивостей залишків гички.
Опубліковано
2017-06-25