Забезпечення ресурсозбереження на Придунайських рисових зрошувальних системах через повторне використання дренажно-скидних вод

  • В. Турченюк -
  • С. Кропивко -
  • А. Рокочинський -

Анотація

Мета. Дослідити можливість використання дренажно-скидних вод (ДСВ) рисових систем для зрошення рису та супутніх культур, вивчити їх вплив на ґрунтові процеси та розробити наукові засади регульованого використання ДСВ для забезпечення ресурсо- та природозбереження. Методи. Польовий, лабораторно-аналітичний, розрахунковий. Результати. Запропоновано технологічну схему використання ДСВ рисових систем для зрошення рису та супутніх культур, яка забезпечує економію водних та енергетичних ресурсів. Висновки. Результати досліджень підтверджують можливість використання ДСВ Придунайських рисових систем у зрошувальному землеробстві за умови розведення їх прісними водами в співвідношенні 1:1 або 1:2, що дає можливість економити водні та енергетичні ресурси, запобігати забрудненню водних джерел.
Опубліковано
2017-06-25