Управління агропромисловою сферою відповідно до сучасних вимог

  • П. Саблук -

Анотація

Мета. Визначити особливості функціонування аграрної науки в умовах децентралізації в державі владних повноважень. Створити інноваційні центри розвитку аграрного виробництва і сільських територій. Обґрунтувати організаційну структуру центрів, наповнити змістом їх роботу за запропонованим алгоритмом дій. Методи. Сформовано схему дій зі створення інноваційних центрів в областях, їхніх філій в адміністративних районах та ін. Обґрунтовано взаємозв’язок між адміністративно-управлінськими ланками і виробництвом, функціонуванням сільських територій і аграрною наукою. Результати. Створення інноваційних центрів у регіонах сприятиме наближенню наукової діяльності до потреб аграрного виробництва. Висновки. Зміна владних повноважень органів управління в державі і відповідно в науковій діяльності значно наблизить науку до потреб виробництва в його первинних ланках, дасть змогу поліпшити використання аграрного потенціалу в кожному регіоні.
Опубліковано
2017-06-25