Оцінка фітотоксичності Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапонітів з використанням крес-салату (Lepidium sativum L.)

  • М. Савчук -

Анотація

Мета. Дослідити фітотоксичність Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапонітів на прикладі тест-культури крес-салат (Lepidium sativum L.). Методи. Методи сканувальної електронної мікроскопії, визначення фітотоксичності на тест-рослинах, статистичні. Результати. У роботі показано безпечність використання Nb-вмісних нанокомпозитів, на відміну від наночастинок Nb2O5 на прикладі тест-культури Lepidium sativum L. Висновки. Під час дії нанокомпозитів на основі сапонітів на енергію проростання, схожість і ростові показники тест-культури Lepidium sativum L. пригнічувального впливу не виявлено, що свідчить про безпечність цих наноматеріалів. Біотестування Nb-вмісних наночастинок свідчить про пригнічення ростових показників тест-культури.
Опубліковано
2017-06-25