Ефективність способів відтворення, удобрення та використання лучних угідь

  • В. Кургак -
  • В. Волошин -

Анотація

Мета. Визначити вплив способів відтворення, удобрення і використання лучних угідь на ботанічний склад, продуктивність та ефективність вирощування травостоїв на сірих лісових ґрунтах. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичні. Результати. Установлено, що найефективнішим способом відтворення лучних угідь була сівба бобово-злакових травосумішей з включенням до їх складу люцерни посівної, що забезпечило найвищу продуктивність. Унесення N140 на бобово-злакових травостоях зменшувало вміст бобових компонентів і було малоефективним, водночас на злаковому травостої та перелогах підвищувало продуктивність у 1,8 – 2 рази. Висновки. Серед різнотипних травостоїв у варіанті без унесення добрив найпродуктивнішим є люцерно-злаковий травостій, який за 2-укісного використання забезпечує одержання з 1 га 8,10 т сухої маси і 5,13 т/га к. од., а за 4-укісного — відповідно 7,41 і 6,35 т/га, що в 2,1 – 2,3 раза більше порівняно із сіяним злаковим травостоєм. Рівень накопичення симбіотичного азоту люцерною посівною становив 142 – 154 кг/га.
Опубліковано
2017-07-25