Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, досліджуваних в умовах Степу

  • Н. Кринична -
  • В. Хромяк -

Анотація

Мета. Проведення інтродукції зразків гороху і нуту, їх вивчення, виділення цінних господарських джерел (донорів), формування робочих і навчальних колекцій, реєстрація цінних зразків та колекцій. Методи. Польові, лабораторні. Роботу виконували за загальноприйнятими методиками в галузі вивчення колекцій зернових бобових культур. Опис колекційних зразків за морфологічними ознаками та біологічними властивостями проводили згідно з класифікаторами відповідних родів: Pisum L. та Cicer L., статистичну обробку та дисперсійний аналіз отриманих даних — за загальноприйнятими методами. Результати. Вивчення зразків гороху та нуту дало змогу виділити найбільш цінні генотипи для використання їх у селекційних програмах. За результатами 3-річного циклу вивчення виділено джерела цінних господарських ознак цих культур. Висновки. Усі досліджувані зразки гороху та нуту за вирощування їх у зоні Степу мали різноманітний рівень цінних господарських ознак. За створення матеріалу з високотехнологічними та продуктивними параметрами можна рекомендувати зразки, які поєднують цінні господарські ознаки: горох — Луг 64/12, LDS01158, UKR; Луг 65/12, LDS01159, UKR; Луг 87/12, LDS01161, UKR; Луг 82/12, LDS01160, UKR, Луг 161/10, LDS01153, UKR; нут — Луг 39/09, LDS00809, UKR; Луг 56/10, LDS00797, UKR; Луг 66/10, LDS00807, UKR.
Опубліковано
2017-07-25