Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від сезону отелення в умовах степової зони

  • В. Козир -

Анотація

Мета. Дослідити вплив сезону отелення корів на реалізацію генетичного потенціалу їх продуктивності. Методи. Дисперсійного аналізу ознак удою, кореляційна взаємодія породи з кількістю лактацій. Результати. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи в умовах степової зони України з оптимальною пластичністю і стабільністю лактації залежить від сезону їх отелення. Ці показники можна також використовувати як критерій відповідності умов середовища даному генотипу, а розходження їх свідчить про можливість наступної селекційної роботи. Висновки. У степовій зоні України повніше виявляється генетичний потенціал продуктивності із оптимальною пластичністю і стабільністю лактації за отелення корів української чорно-рябої молочної породи у І і ІV кварталах року.
Опубліковано
2017-07-25