Особливості каріотипової мінливості дочок бугаїв-ембріотрансплантантів

  • В. Дзіцюк -
  • М. Передрій -

Анотація

Мета. Визначити перспективність і доцільність застосування наночастинок металів у біотехнології виготовлення вакцин, визначити стимулювальні концентрації наночастинок золота, срібла, міді, заліза для вакцинних штамів бактерій. Методи. Мікроскопічний, бактеріологічний, біологічний, хімічний, варіаційно- статистичний. Результати. Обґрунтовано доцільність застосування колоїдних розчинів наночастинок металів (золота, срібла, міді, заліза), синтезованих методом хімічної конденсації, як перспективних для біотехнології виготовлення вакцин. Біобезпечність вибраних AuNP, AgNP, СuNP, FeNP підтверджено негативними тестами на цито- і генотоксичність та мутагенність. Визначено їхні індивідуальні концентрації, які активізують метаболічні процеси у клітинах вакцинних штамів збудників і сприяють збільшенню об’ємів бактеріальної маси під час виготовлення вакцин. Висновки. Доцільно застосовувати, синтезовані методом хімічної конденсації, колоїдні розчини AuNP, AgNP, СuNP, FeNP у біотехнології виготовлення вакцин як стимуляторів росту клітин вакцинних штамів мікроорганізмів.
Опубліковано
2017-07-25