Алгоритм оптимізації виробництва ентомофагів за критерієм якості

  • В. Лисенко -
  • І. Чернова -

Анотація

Мета. Дослідити цитогенетичні характеристики корів, які походять від бугаїв-плідників, отриманих методом ембріопересадок і корів-потомків бугаїв, народжених від штучного осіменіння. Методи. Культивування лімфоцитів, приготування цитогенетичних препаратів, класифікацію та облік аберацій хромосом здійснювали за загальноприйнятими методиками. Результати. За результатами аналізу виявлено аномалії каріотипу геномного типу (анеуплоїдію і поліплоїдію) та структурні аберації хромосом (фрагменти, розриви, нестачі і асоціації хромосом). Загальна частота каріотипових порушень у корів-дочок бугаїв від ембріопересадок виявилася вищою приблизно на 10% порівняно з показником у корів-дочок бугаїв від штучного осіменіння. У корів, які мали хоча б один випадок мертвонароджень або спонтанних абортів, частота хромосомних порушень була значно вищою, ніж у тварин без грубих репродуктивних порушень. Висновки. Для попередження накопичення генетичних дефектів у стадах великої рогатої худоби слід проводити систематичний цитогенетичний контроль тварин.
Опубліковано
2017-07-25