Модульний принцип експлуатації дренажних систем для реалізації агроресурсного потенціалу меліорованих земель Західного Полісся

  • Ю. Тараріко -
  • М. Стецюк -
  • Н. Мозоль -

Анотація

Мета. Розробити алгоритм забезпечення заданої якості виробництва ентомофагів на основі використання нечіткої логіки. Методи. Нечітка логіка, теорія Е. Харрінгтона. Результати. Розроблено алгоритм оптимізації виробництва ентомофагів за критерієм якості на прикладі ентомологічного препарату бракон (Habrobracon hebetor). Вихідними даними для оптимізації були значення біологічних і комплексних показників якості, отриманих за різних параметрів мікроклімату. За допомогою функції Е. Харрінгтона встановлено рівні бажаності комплексного показника якості ентомофага бракон. Критерієм оптимізації виробництва ентомофагів є наближеність бажаності комплексного показника якості до лінгвістичної оцінки «дуже добра». Проведено нечітку оцінку бажаності комплексного показника якості ентомофага бракон. Середня помилка апроксимації — в допустимих межах. Висновки. На основі теорії нечіткої логіки розроблено алгоритм оптимізації виробництва ентомофагів за критерієм якості — ентомологічній продукції з показником якості «дуже добре» відповідають такі параметри мікроклімату: температура повітря (26 – 29°С) і відносна вологість повітря (70 – 80%). Ці параметри мікроклімату можуть бути використані під час формування відповідних стратегій керування відповідною системою автоматизації.
Опубліковано
2017-07-25