Біотестування хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на рибах Danio rerio

  • Е. Аристархова -

Анотація

Мета. Обґрунтувати напрями реконструкції і технічної модернізації діючих МС Західного Полісся та визначити основні напрями ведення аграрного виробництва, що забезпечують максимальне використання агроресурсного потенціалу меліорованих угідь. Методи. Статистичний, польовий, комп’ютерного моделювання. Результати. Запропоновано модульний принцип диференціації роботи системи Сарненської ДС з децентралізованим управлінням РГВ на кожному модулі. Здійснено імітаційне моделювання сценаріїв ведення виробництва на меліорованих угіддях СДС, виконано економічну оцінку їх агроресурсного потенціалу. Висновки. Доведено, що із застосуванням модульного принципу експлуатації МС можна підтримувати потрібний рівень ґрунтових вод осушуваних ґрунтів у межах 0,6 – 1,1 м упродовж вегетаційного періоду. Впровадження запропонованого методу експлуатації МС в аналогічні системи Західного Полісся дасть змогу ефективно використовувати понад 1,1 млн га наявних меліорованих земель із максимальним рівнем прибутковості до 12 тис. грн/га.
Опубліковано
2017-07-25