Розвиток галузі льонарства в Україні

  • Т. Приймачук -
  • Т. Штанько -
  • В. Ковальов -

Анотація

Мета. Означити коло проблем і виявити противаги розвитку промислового виробництва горіхів в Україні. Методи. Діалектичний, абстрактно-логічний, статистичний, аналізу й синтезу, балансовий. Результати. Дослідження засвідчили низку причин та обставин у стримуванні виробництва горіхів. Основними проблемами є невисока культура харчування в країні та відсутність ефективного механізму розвитку галузі. Висновки. Споживча цінність горіхів, вагомий зовнішній попит і наявність конкурентних переваг нашої країни спонукає до подолання виявлених противаг та розширення вітчизняного виробництва.
Опубліковано
2017-07-25