В. М. Польовому – 60

  • - - -

Анотація

Мета. Проаналізувати сучасний стан вітчизняної галузі льонарства, визначити проблеми та перспективи її подальшого розвитку. Методи. Економіко-статистичний, аналізу та синтезу, монографічний і порівняльний. Результати. Досліджено сучасний стан галузі льонарства та перспективи її подальшого розвитку в Україні. Запропоновано орієнтири відродження галузі, здійснено прогноз економічної ефективності галузі льонарства до 2020 р. Реалізація заходів, спрямованих на конкурентоспроможний розвиток галузі льонарства, дасть змогу збільшити до 2020 р. посівні площі льону-довгунцю до 15 тис. га, довести обсяги виробництва льоноволокна до 11,2 тис. т за врожайності 7,5 ц/га. Висновки. Реалізація орієнтирів розвитку галузі забезпечить досягнення позитивних результатів у льонарстві, сприятиме поліпшенню зовнішньоторговельного балансу України та зростанню зайнятості і доходів сільського населення, збереженню наявних і створенню нових робочих місць у сільському господарстві та переробному й промисловому секторах економіки, поліпшенню соціальної ситуації на селі.
Опубліковано
2017-07-25