Сучасні виклики модернізації аграрної політики України

  • Я. Гадзало -
  • Ю. Лузан -

Анотація

Мета. Обґрунтувати необхідність удосконалення аграрної політики України з метою створення сприятливих умов розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій. Методи. Методологічною та теоретичною основою є законодавство України, напрацювання вітчизняних учених і кращий світовий досвід з формування аграрної політики. Результати. Окреслено основні складові аграрної політики держави, визначено проблемні питання та напрями розвитку ринкових земельних відносин, формування аграрного устрою, запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансово-кредитного забезпечення, цінового, податкового та бюджетного регулювання аграрної економіки, визначено заходи недопущення тіньової економіки та обмеження монополізму на аграрному ринку. Важливою особливістю формування сучасної державної аграрної політики має стати обов’язкове врахування вимог, пов’язаних із виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і здійснення процесів децентралізації влади держави. Висновки. Результати дослідження можуть бути основою для формування збалансованої державної аграрної політики, для стабільного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій.
Опубліковано
2017-11-25