Ґрунтозахисна ефективність міжгалузевої оптимізації агроекосистем

  • Ю. Тараріко -
  • В. Величко -
  • Г. Личук -

Анотація

Мета. Показати, що оптимізація галузевої структури аграрного виробництва супроводжується як локалізацією або ліквідацією окремих деградаційних процесів, зокрема ерозії ґрунтів, їхньої дегуміфікації й агрохімічної деградації, так і загалом підвищенням екологічної сталості агроландшафтів та економічної ефективності виробничих систем. Методи. Польового досліду, комп’ютерного імітаційного моделювання, економіко-статистичного аналізу. Результати. За вдосконалення галузевої структури агроекосистеми коефіцієнт ґрунтозахисної ефективності території зростатиме у 1,5 раза, формуватимуться бездефіцитні баланси гумусу і біогенних елементів, досягатиметься істотне зниження обсягів вантажоперевезень, забезпечуватиметься енергетична незалежність виробництва та підвищення його економічної ефективності. Висновки. Багатоваріантне моделювання перспективних сценаріїв розвитку агропідприємства показало, що його міжгалузева оптимізація супроводжуватиметься ґрунтозахисним удосконаленням структури агроландшафту та мінімізацією деградаційних процесів. Створення та впровадження комплексу протиерозійних агротехнічних заходів доцільно здійснювати у системі загального перспективного плану розвитку агровиробництва.
Опубліковано
2017-11-25